חיפוש באתר

טפסים

כתב התחייבות למשתתף בחוג /קורס בשנת הפעילות תש"פ -

הנחיות למילוי הטופס:דף פרטים אישיים
.

התקנון


מרכזים קהילתיים נו, הגליל 2019-2020

כתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תש"פ

נהלי רישום: 
1. בעת ההרשמה יש למלא טופס " עדכון פרטים " . טופס זה יהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר ועניין ואישור 
לביטוח המשתתף. 
2. במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופת החוג/ הקורס / סדנא / מנוי. 
3. המשתתף יחוייב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית. 

1. הסדרי התשלום: 
א. התשלום לחוג הינו לשנת פעילות מראש. 
ב. המשתתף יחוייב בתשלום גם אם השתתפותו הייתה חלקית. 
ג. התשלום יבוצע במזומן/ בכרטיסי אשראי//המחאות אישיות לא מוסבות
ה. המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות בחוג במקרה של אי פרעון אחד התשלומים החודשיים מתוך 
שכר הלימוד הקבוע ולדרוש את פרעון מלוא שכר הלימוד ובלבד שיודיע על כך בכתב 
שלושה ימים לפני הפסקת הפעילות. 

2. נהלי החזרים: 

א. משתתף אשר מפסיק פעילותו במתנ"ס בגין מחלה, יקבל החזר כספי בתנאים הבאים: 
- הודיע למתנ"ס על מחלתו עד שבוע מתחילת המחלה. 
- הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה בתנאי שהמחלה נמשכה חודש ומעלה
ב. משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות מסיבה שאינה רפואית יקבל החזר בתנאים הבאים: 
- הגיש בקשה בכתב המציינת את סיבת העזיבה. 
- ביטול ההשתתפות בחוג יחייב בתשלום עבור החודש בו התקבלה הודעת הביטול. 
- הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל מקרה לגופו. 
- אין החזרים עבור שלושת חודשי הפעילות האחרונים. 
- על ביטול השתתפות יגבה המתנ"ס 50 ₪ עבור הטיפול בהחזר. 
ג. העדרות מדריך מחייבת החזר שיעור או מילוי מקום. 
ד . מחיר החוג נקבע לאחר שקלול ימי חג וחופשות מתוכננות . 

3. תקנון 
א. כל משתתף ששילם עבור הפעילות בפועל מבוטח בפעילויות המתנ"ס ע"פ הביטוחים והפוליסות אשר ברשות המתנ"ס. 
ב. החוגים יתקיימו החל מחודש ספטמבר/אוקטובר ועד לסוף חודש יוני/יולי, פרט לימי החופשה המצויינים לעיל. 
ג. בומ''א – החופשות מקבילות לפעילות בבתי הספר. 
ד. משתתף אשר יגרום נזק לרכוש המתנ"ס יחוייב בהוצאות. 
ה. משתתף אשר יגרום לנזקים או בעיות משמעת חוזרות, יורחק מהפעילות. 
ו. פתיחת וסגירת חוג תלויה בכמות הנרשמים. 

* מאשר/ת לא מאשר/ת קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקהילתיים בדואר האלקטרוני המצויין מטה. 

* מאשר/ת לא מאשר/ת קבלת כל דבר פרסום של רשת המרכזים הקיהלתיים לפלאפון. (SMS). 

* מאשר/ת לא מאשר/ת פרסום תמונות של הילד/ה.
צרו קשר:
  • רשת המרכזים הקהילתיים נוף הגליל - מתנס נצרת עילית
  • מעלה יצחק 4
  • נוף הגליל
  • 04-6467468
  • פקס: 04-6014736
מתנסנט חוגים